Acc #79216: Khung Đồng - Rank Chưa Rank

 • Varus Hỏa Ngục

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Garen Huyết Kiếm

 • Twisted Fate Trọng Tài

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Jax

 • Singed

 • Rammus

 • Irelia

 • Taric

 • Lee Sin

 • Poppy

 • Ezreal

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Varus

 • Kindred

 • Zed

 • Kled

 • Yone