Acc #79237: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Poppy Búa Đỏ

 • Twitch Trung Cổ

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ryze

 • Soraka

 • Teemo

 • Warwick

 • Tryndamere

 • Jax

 • Morgana

 • Singed

 • Twitch

 • Amumu

 • Veigar

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Udyr

 • Poppy

 • Garen

 • Riven

 • Fiora

 • Darius

 • Yasuo

 • Xayah