Acc #79793: Khung Chưa có khung - Rank Sắt I

 • Anivia Sương Đen

 • Syndra Vệ Binh Tinh Tú

 • Lee Sin Kiến Tạo

 • Veigar Santa Xấu Xa

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Veigar Biệt Đội Omega

 • Garen Huyết Kiếm

 • Tryndamere Thổ Nhĩ Kỳ

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Olaf

 • Twisted Fate

 • Master Yi

 • Sivir

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Cho'Gath

 • Rammus

 • Anivia

 • Dr. Mundo

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Malphite

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Talon

 • Darius

 • Syndra

 • Yasuo

 • Kindred

 • Qiyana

 • Yone

 • Acc #72376
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 45 - Còn 5176 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72374
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 54 - Còn 2467 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72353
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 48 - Còn 6527 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72352
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 39 - Còn 1333 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72312
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 46 - Còn 8917 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72311
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 51 - Còn 5933 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72304
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 58 - Còn 2326 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72294
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 41 - Còn 586 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM