Acc #79806: Khung Sắt - Rank Chưa Rank

 • Garen Sư Vương

 • Miss Fortune Vệ Binh Pyjama

 • Graves Tiệc Bể Bơi

 • Draven Anh Già Tuyết

 • Amumu Tự Kỉ

 • Garen Huyết Kiếm

 • LeBlanc Độc Ác

 • Miss Fortune Waterloo

 • Nocturne Băng Giá

 • Viktor Kẻ Sáng Tạo

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • LeBlanc

 • Master Yi

 • Soraka

 • Tristana

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Karthus

 • Amumu

 • Kassadin

 • Corki

 • Veigar

 • Nocturne

 • Nasus

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Graves

 • Viktor

 • Sejuani

 • Lulu

 • Draven

 • Darius

 • Jinx

 • Ornn

 • Yone

 • Acc #72376
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 45 - Còn 5176 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72374
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 54 - Còn 2467 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72353
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 48 - Còn 6527 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72352
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 39 - Còn 1333 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72312
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 46 - Còn 8917 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72311
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 51 - Còn 5933 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72304
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 58 - Còn 2326 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72294
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 41 - Còn 586 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM