Acc #79819: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Warwick

 • Ashe

 • Jax

 • Amumu

 • Irelia

 • Veigar

 • Pantheon

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Yasuo