Acc #79847: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Sivir

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Malphite

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Garen

 • Varus