Acc #80042: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Taric Tiệc Bể Bơi

 • Galio Ma Pháp

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Galio

 • Master Yi

 • Soraka

 • Warwick

 • Ashe

 • Zilean

 • Rammus

 • Dr. Mundo

 • Taric

 • Brand

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Jayce

 • Aurelion Sol

 • Yasuo