Acc #80090: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Malphite San Hô

 • Master Yi

 • Warwick

 • Tryndamere

 • Jax

 • Rammus

 • Caitlyn

 • Malphite

 • Lee Sin

 • Poppy

 • Garen

 • Darius

 • Aurelion Sol

 • Yasuo

 • Yone

 • Acc #80735
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 8 - Còn 239 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM