Acc #80100: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Alistar

 • Ryze

 • Sivir

 • Soraka

 • Teemo

 • Ashe

 • Jax

 • Singed

 • Amumu

 • Rammus

 • Dr. Mundo

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Draven

 • Darius

 • Yasuo