Acc #80202: Khung Đồng - Rank Đồng III

 • Lux Nữ Thần Vũ Trụ

 • Master Yi Huyết Nguyệt

 • Beemo

 • Miss Fortune Vệ Binh Pyjama

 • Pantheon Nướng Bánh

 • Morgana Khổng Tước Hoàng Hậu

 • Garen Long Tướng

 • Veigar Trùm Cuối

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ

 • Brand Hỏa Linh

 • Xin Zhao Đồ Long

 • Ashe Toán Cướp Hắc Ám

 • Brand Tận Thế

 • Garen Huyết Kiếm

 • Malphite Máy Móc

 • Nunu & Willump Thây Ma

 • Veigar Râu Xám

 • Volibear Vệ Quân Cổ Ngữ

 • Warwick Nanh Lửa

 • Galio

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Alistar

 • Sion

 • Soraka

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Morgana

 • Rammus

 • Veigar

 • Trundle

 • Caitlyn

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Brand

 • Skarner

 • Nasus

 • Poppy

 • Pantheon

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Shen

 • Lux

 • Shyvana

 • Volibear

 • Darius

 • Kindred

 • Yone

 • Acc #83121
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: VàngTướng: 43 - Còn 2315 THXTrang Phục: 15Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #83108
  Rank Đơn: Sắt IIKhung: ĐồngTướng: 47 - Còn 6921 THXTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #83101
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 61 - Còn 1810 THXTrang Phục: 15Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #83091
  Rank Đơn: Đồng IKhung: BạcTướng: 44 - Còn 5819 THXTrang Phục: 18Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: 6
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #83085
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 41 - Còn 4979 THXTrang Phục: 14Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #83080
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 49 - Còn 2219 THXTrang Phục: 22Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #83078 - Shisa Tôn Hành Giả 3*
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 37 - Còn 2604 THXTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Đồng IILinh Thú: 24
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #83077
  Rank Đơn: Sắt IIKhung: SắtTướng: 47 - Còn 179 THXTrang Phục: 16Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM