Acc #80242: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Sư Vương

 • Xin Zhao

 • Fiddlesticks

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sion

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Morgana

 • Cho'Gath

 • Rammus

 • Shaco

 • Dr. Mundo

 • Corki

 • Ngộ Không

 • Nidalee

 • Udyr

 • Poppy

 • Garen

 • Malzahar

 • Shen

 • Graves

 • Darius

 • Yasuo