Acc #80243: Khung Chưa có khung - Rank Đồng III

 • Zed Quán Quân

 • Fiora Phi Kiếm

 • Shaco Hắc Tinh

 • Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ

 • Garen Huyết Kiếm

 • Jax Du Côn

 • Annie

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sivir

 • Soraka

 • Tristana

 • Warwick

 • Ashe

 • Jax

 • Singed

 • Amumu

 • Shaco

 • Dr. Mundo

 • Malphite

 • Lee Sin

 • Poppy

 • Garen

 • Lux

 • Fiora

 • Diana

 • Yasuo

 • Zed

 • Yone

 • Acc #82730
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 24 - Còn 10 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #82587
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 29 - Còn 1210 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #82458
  Rank Đơn: Sắt IKhung: Chưa có khungTướng: 29 - Còn 5700 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: 4
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #82426
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 22 - Còn 415 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Bạc IIILinh Thú: 4
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #82402
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 20 - Còn 2040 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Đồng IIILinh Thú: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #82342
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 21 - Còn 170 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #82278
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 20 - Còn 3180 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Sắt IIILinh Thú: 1
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM