Acc #80267: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Morgana Nguyệt Hồn

 • Annie

 • LeBlanc

 • Kayle

 • Sivir

 • Soraka

 • Teemo

 • Tristana

 • Ashe

 • Morgana

 • Evelynn

 • Karma

 • Brand

 • Poppy

 • Lux