Acc #80272: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Akali Hải Sản

 • Annie

 • Olaf

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Alistar

 • Sion

 • Sivir

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Jax

 • Amumu

 • Anivia

 • Gangplank

 • Caitlyn

 • Blitzcrank

 • Renekton

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Nidalee

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Garen

 • Talon

 • Lux