Acc #80282: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Blitzcrank Đấm Bốc

 • Karma Hoa Anh Đào

 • Riven Chuộc Tội

 • Ryze Pháp Sư Râu Trắng

 • Shaco Công Xưởng

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Fiddlesticks

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Soraka

 • Teemo

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Shaco

 • Karma

 • Swain

 • Blitzcrank

 • Katarina

 • Nasus

 • Poppy

 • Garen

 • Riven

 • Yasuo