Acc #80285: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Malphite San Hô

 • Sivir Tướng Cướp

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Sivir

 • Teemo

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Sona

 • Irelia

 • Caitlyn

 • Malphite

 • Elise

 • Brand

 • Garen

 • Sejuani

 • Draven

 • Yasuo

 • Jinx

 • Zed

 • Yone