Acc #80287: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Teemo Thỏ Phục Sinh

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Alistar

 • Ryze

 • Soraka

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Amumu

 • Rammus

 • Veigar

 • Blitzcrank

 • Nasus

 • Poppy

 • Garen