Acc #80338: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Swain Hồng Pha Lê

 • SSW Twitch

 • Miss Fortune Nữ Cao Bồi

 • Xin Zhao

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Twitch

 • Swain

 • Lee Sin

 • Garen

 • Fiora

 • Yasuo

 • Jinx