Acc #80348: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • SSG Ezreal

 • Jax Du Côn

 • Vayne Kẻ Phán Quyết

 • Sivir

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Twitch

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Vayne

 • Ezreal

 • Thresh