Acc #80421: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Ashe Nữ Hoàng

 • Garen Huyết Kiếm

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Sion

 • Sivir

 • Warwick

 • Ashe

 • Veigar

 • Brand

 • Nasus

 • Udyr

 • Garen

 • Riven