Acc #80443: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • SIÊU PHẨM: Yi

 • Veigar Siêu Xấu Xa

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Master Yi

 • Tristana

 • Warwick

 • Ashe

 • Veigar

 • Malphite

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Nidalee

 • Garen

 • Riven

 • Lux

 • Diana

 • Yasuo

 • Lucian

 • Zed