Acc #80448: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Twitch Trung Cổ

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Evelynn

 • Twitch

 • Amumu

 • Dr. Mundo

 • Veigar

 • Malphite

 • Nasus

 • Udyr

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Yasuo