Acc #80645: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Xin Zhao

 • Fiddlesticks

 • Kayle

 • Sion

 • Sivir

 • Soraka

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Tryndamere

 • Jax

 • Rammus

 • Janna

 • Caitlyn

 • Brand

 • Nasus

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Lissandra

 • Sylas

 • Acc #82778
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 13 - Còn 614 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #82350
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 13 - Còn 30 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #82331
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 12 - Còn 1195 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM