Acc #80679: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Xin Zhao

 • Sivir

 • Tristana

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Caitlyn

 • Elise

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Lux

 • Acc #80735
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 8 - Còn 239 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM