Acc #80690: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Xin Zhao Đồ Long

 • Lee Tiểu Long

 • Master Yi Xứ Ionia

 • Galio

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Warwick

 • Tryndamere

 • Lee Sin

 • Graves

 • Yasuo

 • Jhin

 • Yone

 • Acc #80735
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 8 - Còn 239 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM