Acc #80720: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Fizz Thỏ Phục Sinh

 • Garen Huyết Kiếm

 • Master Yi

 • Tryndamere

 • Jax

 • Malphite

 • Lee Sin

 • Garen

 • Lux

 • Fizz

 • Hecarim

 • Yasuo