Acc #80727: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Ezreal Giả Lập

 • Lee Sin Quyền Thái

 • TPA Ezreal

 • LeBlanc Thần Rừng

 • LeBlanc

 • Master Yi

 • Tryndamere

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Ezreal

 • Garen

 • Yasuo

 • Zed