Acc #80735: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Cho'Gath Thời Tiền Sử

 • Fizz Hư Không

 • Xin Zhao Biệt Kích

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Cho'Gath

 • Shen

 • Fizz

 • Yone