Acc #80775: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Miss Fortune Waterloo

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Tryndamere

 • Caitlyn

 • Brand

 • Garen

 • Lissandra

 • Acc #81182
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 7 - Còn 540 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM