Acc #80983: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Nidalee Thỏ Tuyết

 • Nidalee Pha-ra-ông

 • Teemo Hướng Đạo Sinh

 • Riot Kayle

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Olaf

 • Fiddlesticks

 • Kayle

 • Master Yi

 • Alistar

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Jax

 • Amumu

 • Irelia

 • Veigar

 • Blitzcrank

 • Jarvan IV

 • Lee Sin

 • Skarner

 • Heimerdinger

 • Nasus

 • Nidalee

 • Poppy

 • Shyvana

 • Volibear

 • Yasuo

 • Aphelios

 • Yone

 • Acc #81737
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: BạcTướng: 24 - Còn 600 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #81723
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 28 - Còn 931 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #81673
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 22 - Còn 1085 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #81576
  Rank Đơn: Sắt IKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 653 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #81566
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 883 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #81518
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: Chưa có khungTướng: 29 - Còn 380 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Bạc IVLinh Thú: 3
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #81437
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: Chưa có khungTướng: 25 - Còn 614 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #81412
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: SắtTướng: 24 - Còn 3255 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM