Acc #81071: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sivir

 • Warwick

 • Ashe

 • Jax

 • Caitlyn

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Garen

 • Ahri

 • Kayn

 • Yasuo

 • Zed