Acc #81120: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Master Yi

 • Teemo

 • Warwick

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Brand

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Diana

 • Yone

 • Acc #81182
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 7 - Còn 540 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM