Acc #81123: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • SIÊU PHẨM: Ekko

 • Garen Huyết Kiếm

 • Master Yi Người Được Chọn

 • Olaf

 • Master Yi

 • Warwick

 • Caitlyn

 • Brand

 • Lee Sin

 • Akali

 • Garen

 • Darius

 • Yasuo

 • Zed

 • Ekko

 • Acc #81644
  Rank Đơn: Sắt IIKhung: ĐồngTướng: 26 - Còn 5255 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 5
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #81500
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: Chưa có khungTướng: 21 - Còn 3080 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #81146
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 12 - Còn 230 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM