Acc #81166: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Master Yi

 • Warwick

 • Tryndamere

 • Jax

 • Cho'Gath

 • Janna

 • Maokai

 • Nasus

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Darius

 • Acc #81182
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 7 - Còn 540 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM