Acc #81181: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • SIÊU PHẨM: Yasuo

 • Xin Zhao Biệt Kích

 • Xin Zhao

 • Miss Fortune

 • Caitlyn

 • Brand

 • Garen

 • Riven

 • Diana

 • Yasuo

 • Aatrox

 • Acc #81157
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 12 - Còn 210 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  15.000 đ CARD 12.000 đ ATM