Acc #81187: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Kayle

 • Master Yi

 • Alistar

 • Tryndamere

 • Jax

 • Singed

 • Rammus

 • Dr. Mundo

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Acc #81157
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 12 - Còn 210 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  15.000 đ CARD 12.000 đ ATM