Acc #81414: Khung Đồng - Rank Chưa Rank

 • 50.000đ CARD
 • 40.000đ ATM
 • Mua ngay Đặt cọc

Acc #81414

Acc #81414

Acc #81414

 • Alistar Sương Đen

 • Tryndamere Huyết Nguyệt

 • Ngộ Không Thương Thủ Thần Thánh

 • Fiora Tiệc Bể Bơi

 • Katarina Cô Nàng Tuần Lộc

 • Akali Cầu Thủ

 • Morgana Nguyệt Hồn

 • Akali Thợ Săn

 • Jhin Cao Bồi

 • Kayle Thiết Phán Quan

 • Morgana Lưu Đày

 • Nasus Hiệp Sĩ Đen

 • Twisted Fate Cao Bồi

 • Veigar Siêu Xấu Xa

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Kayle

 • Master Yi

 • Alistar

 • Ryze

 • Soraka

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Morgana

 • Rammus

 • Janna

 • Veigar

 • Malphite

 • Katarina

 • Ngộ Không

 • Nasus

 • Pantheon

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Lux

 • Shyvana

 • Varus

 • Fiora

 • Darius

 • Jhin

 • Yuumi

 • Yone

 • Hộ Vệ Oai Hùng 2*

 • Hồn Ma Lửa 1*

 • Hộ Vệ Oai Hùng 1*

 • Acc #81559
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: ĐồngTướng: 34 - Còn 950 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #81531
  Rank Đơn: Sắt IKhung: Chưa có khungTướng: 30 - Còn 1779 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #81528
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 38 - Còn 360 THXTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #81513
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 35 - Còn 1540 THXTrang Phục: 12Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #81469
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: ĐồngTướng: 29 - Còn 309 THXTrang Phục: 14Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #81456
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: ĐồngTướng: 28 - Còn 3417 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #81454
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: Chưa có khungTướng: 39 - Còn 4320 THXTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #81451
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 45 - Còn 264 THXTrang Phục: 12Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 6
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM