Acc #81737: Khung Bạc - Rank Chưa Rank

 • Master Yi Huyết Nguyệt

 • Jax Thần Trượng

 • Soraka Vệ Binh Pyjama

 • Garen Huyết Kiếm

 • Xin Zhao Biệt Kích

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sivir

 • Soraka

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Singed

 • Rammus

 • Veigar

 • Trundle

 • Caitlyn

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Brand

 • Nasus

 • Garen

 • Lux

 • Jayce

 • Quinn

 • Yasuo

 • Acc #81723
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 28 - Còn 931 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #81673
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 22 - Còn 1085 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #81576
  Rank Đơn: Sắt IKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 653 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #81566
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 883 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #81518
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: Chưa có khungTướng: 29 - Còn 380 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Bạc IVLinh Thú: 3
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #81437
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: Chưa có khungTướng: 25 - Còn 614 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #81412
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: SắtTướng: 24 - Còn 3255 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #81411
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: BạcTướng: 35 - Còn 43 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Đồng IILinh Thú: 3
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM