Acc #82656: Khung Chưa có khung - Rank Đồng I

 • Lux Thập Đại Nguyên Tố

 • Brand Hồ Quang

 • Pantheon Vũ Khí Tối Thượng

 • Lucian Vũ Khí Tối Thượng

 • Zed Tử Thần Không Gian

 • SIÊU PHẨM: Zed

 • Senna Cao Bồi

 • Zyra Tiên Hắc Ám

 • Janna Vệ Binh Tinh Tú

 • Soraka Vệ Binh Pyjama

 • Hecarim Cao Bồi

 • Alistar Chinh Phục

 • Leona Nhật Thực

 • Sion Người Máy Biến Hình

 • Alistar Bò Sữa

 • Garen Đô Đốc Độc Đoán

 • Tristana Lính Cứu Hỏa

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Fiddlesticks

 • Alistar

 • Sion

 • Soraka

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Morgana

 • Amumu

 • Rammus

 • Dr. Mundo

 • Janna

 • Corki

 • Karma

 • Swain

 • Caitlyn

 • Renekton

 • Brand

 • Poppy

 • Pantheon

 • Ezreal

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Leona

 • Lux

 • Shyvana

 • Volibear

 • Nautilus

 • Hecarim

 • Darius

 • Jayce

 • Aurelion Sol

 • Zyra

 • Seraphine

 • Camille

 • Jinx

 • Senna

 • Lucian

 • Zed

 • Azir

 • Thresh

 • Yone

 • Sett

 • Acc #82682
  Rank Đơn: Bạc IIKhung: Chưa có khungTướng: 61 - Còn 1075 THXTrang Phục: 17Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #83044
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 60 - Còn 221 THXTrang Phục: 24Rank ĐTCL: Sắt ILinh Thú: 8
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #83041
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: ĐồngTướng: 52 - Còn 927 THXTrang Phục: 29Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #83033
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: ĐồngTướng: 61 - Còn 3770 THXTrang Phục: 23Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #83006
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: SắtTướng: 50 - Còn 9068 THXTrang Phục: 28Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 5
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #83003
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: ĐồngTướng: 54 - Còn 613 THXTrang Phục: 23Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 5
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #82944
  Rank Đơn: Bạc IIIKhung: BạcTướng: 49 - Còn 2493 THXTrang Phục: 26Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 11
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #82915
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: BạcTướng: 55 - Còn 7282 THXTrang Phục: 27Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM