Acc #82673: Khung Sắt - Rank Chưa Rank

 • Udyr Tứ Linh Vệ Hồn

 • Anivia Sương Đen

 • Garen Dân Chơi Demacia

 • Renekton Tiệc Bể Bơi

 • Nunu & Willump Hiệp Sĩ Giấy

 • Miss Fortune Kẹo Ngọt

 • Nidalee Thỏ Tuyết

 • Ngộ Không Âm Phủ

 • Shen Huyết Nguyệt

 • Darius Hoang Dã Đại Vương

 • Dr. Mundo Độc Dược

 • Gangplank Lão Tướng

 • Garen Huyết Kiếm

 • Garen Đô Đốc Độc Đoán

 • Garen Hiệp Sĩ Đen

 • Miss Fortune Nữ Cao Bồi

 • Ngộ Không Đại Tướng

 • Nasus Hiệp Sĩ Đen

 • Thresh Nỗi Sợ Sâu Thẳm

 • Warwick Sói Lãnh Nguyên

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Olaf

 • Master Yi

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Twitch

 • Cho'Gath

 • Rammus

 • Anivia

 • Shaco

 • Dr. Mundo

 • Irelia

 • Gangplank

 • Blitzcrank

 • Renekton

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Nasus

 • Nidalee

 • Udyr

 • Kennen

 • Garen

 • Shen

 • Lux

 • Graves

 • Varus

 • Darius

 • Jayce

 • Yasuo

 • Jinx

 • Thresh

 • Sylas

 • Yone

 • Acc #83044
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 60 - Còn 221 THXTrang Phục: 24Rank ĐTCL: Sắt ILinh Thú: 8
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #83033
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: ĐồngTướng: 61 - Còn 3770 THXTrang Phục: 23Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #83006
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: SắtTướng: 50 - Còn 9068 THXTrang Phục: 28Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 5
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #83003
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: ĐồngTướng: 54 - Còn 613 THXTrang Phục: 23Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 5
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #82944
  Rank Đơn: Bạc IIIKhung: BạcTướng: 49 - Còn 2493 THXTrang Phục: 26Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 11
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #82915
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: BạcTướng: 55 - Còn 7282 THXTrang Phục: 27Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #82876
  Rank Đơn: Sắt IKhung: ĐồngTướng: 49 - Còn 4542 THXTrang Phục: 27Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #82865
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 45 - Còn 4491 THXTrang Phục: 18Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM