Acc #83971: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Blitzcrank Thủ Môn

 • Master Yi Người Được Chọn

 • Master Yi

 • Miss Fortune

 • Blitzcrank

 • Lee Sin

 • Pantheon

 • Yasuo

 • Azir

 • Aphelios

 • Yone