Acc #83990: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Brand Du Côn

 • Garen Huyết Kiếm

 • Nasus Ngân Hà

 • Ryze Xác Sống

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Olaf

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ryze

 • Soraka

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Katarina

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Darius

 • Yasuo

 • Pyke

 • Yone

 • Acc #86858
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 42 - Còn THXTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #84038
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 24 - Còn 3845 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #83706
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 13 - Còn 3320 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM