Acc #83998: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Pyke Huyết Nguyệt

 • Alistar Cao Bồi

 • Ngộ Không Dung Nham

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Alistar

 • Warwick

 • Ashe

 • Jax

 • Rammus

 • Shaco

 • Malphite

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Garen

 • Yasuo

 • Pyke

 • Yone

 • Acc #86856
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: SắtTướng: 45 - Còn THXTrang Phục: 18Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #84038
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 24 - Còn 3845 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #83706
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 13 - Còn 3320 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM