Acc #84620: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Xayah Uyên Ương

 • Akali Y Tá

 • Garen Huyết Kiếm

 • Katarina Chỉ Huy

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Warwick

 • Tryndamere

 • Evelynn

 • Cho'Gath

 • Veigar

 • Malphite

 • Katarina

 • Lee Sin

 • Vayne

 • Akali

 • Garen

 • Talon

 • Riven

 • Draven

 • Darius

 • Yasuo

 • Lucian

 • Zed

 • Xayah

 • Aphelios

 • Yone

 • Sett

 • Acc #86858
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 42 - Còn THXTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #84038
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 24 - Còn 3845 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #83706
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 13 - Còn 3320 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM