Acc #84893: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Lee Sin Tuyệt Vô Thần

 • Lee Sin Kiến Tạo

 • Yasuo Cao Bồi

 • Galio Thanh Lịch

 • Miss Fortune Nữ Cao Bồi

 • Veigar Siêu Xấu Xa

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Galio

 • Twisted Fate

 • Master Yi

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Taric

 • Veigar

 • Malphite

 • Lee Sin

 • Garen

 • Fiora

 • Jayce

 • Yasuo

 • Zed

 • Yone

 • Sylas

 • Acc #84038
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 24 - Còn 3845 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #83706
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 13 - Còn 3320 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM