Acc #86853: Khung Chưa có khung - Rank Đồng I

 • SIÊU PHẨM: Varus

 • Caitlyn Vũ Khí Tối Thượng

 • Miss Fortune Nữ Thần Không Gian

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Caitlyn

 • Katarina

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Nidalee

 • Garen

 • Varus

 • Darius

 • Vi

 • Sylas

 • Miss Fortune

 • Acc #91740
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 2795 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #91692
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 17 - Còn 5490 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Bạc IVLinh Thú: 25
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #91691
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: BạcTướng: 25 - Còn 9862 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #91678
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 18 - Còn 1194 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #91015
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 2940 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #90998
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 26 - Còn 880 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #90986
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 22 - Còn 1795 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #90976
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 8 - Còn 915 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM