Acc #86859: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Garen Huyết Kiếm

 • Vi Ác Quỷ

 • Warwick Sói Điên

 • Xin Zhao

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Jax

 • Janna

 • Caitlyn

 • Brand

 • Udyr

 • Kennen

 • Garen

 • Shyvana

 • Graves

 • Vi