Acc #86859: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Vi Ác Quỷ

 • Warwick Sói Điên

 • Xin Zhao

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Jax

 • Janna

 • Caitlyn

 • Brand

 • Udyr

 • Kennen

 • Garen

 • Shyvana

 • Graves

 • Vi

 • Acc #91765
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 15 - Còn 1680 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #91739
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 16 - Còn 3600 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #91605
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 16 - Còn 1507 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #91039
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 12 - Còn 2225 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #91037
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 8 - Còn 2565 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #91027
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 17 - Còn 2675 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #91019
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 17 - Còn 1430 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #91018
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 15 - Còn 569 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM