Acc #90588: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Katarina Bão Cát

 • Teemo Thỏ Phục Sinh

 • Master Yi

 • Teemo

 • Warwick

 • Ashe

 • Jax

 • Katarina

 • Nasus

 • Talon

 • Darius