Acc #90589: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Ashe Hoang Dã

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Ryze

 • Sivir

 • Soraka

 • Teemo

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Taric

 • Brand

 • Garen