Acc #90596: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Amumu Suýt Hoa Vương

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Sion

 • Warwick

 • Tryndamere

 • Amumu

 • Taric

 • Lee Sin

 • Heimerdinger

 • Nasus

 • Garen

 • Yasuo

 • Lucian